0537 357 85 00
Doç. Dr. Resul ARISOY

Doç. Dr. Resul ARISOY

Perinatoloji Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Fetal Ekokardiyografi - Fetal Kalp Muayenesi
  • Doç. Dr. Resul ARISOY
  • 4969

Fetal Ekokardiyografi - Fetal Kalp Muayenesi

Doğumsal kalp hastalıkları-anomalileri canlı doğumların yaklaşık %0,5-1 görülmektedir. Bebek ölümlerinin en önemli sebeplerinden biridir. Bazı doğumsal kalp hastalıkları anne karnında saptanabilmektedir. Bu kalp hastalıkların önceden bilinmesi ve takip edilmesi bu bebeklerin tedavi ve ameliyat başarılarını arttırmaktadır. Hatta bebeklerin ölümlerini engel olabilmektedir.

 

 

Fetal ekokardiografi; anomali taramasındaki muayenelere göre daha kapsamlı ve özellikli bir muayene olup; kalp anomalisi riski veya şüphesi olan olgularda 14-16 haftalar arasında önerilmektedir.

İdeal inceleme zamanı 21-23. gebelik haftalarıdır.

Fetal ekokardiyografi muayenesinde neler yapılmalıdır?

Kalbin pozisyonu ve aksı, ritmi, kulakçık ve karıncıkların görünümü, büyüklükleri ve birbirleri ile ilişkileri, kalp-damar kapaklarının görünümleri ve fonksiyonları, sağ ve sol kalp bölümleri arasındaki perde (interventriküler septum) ve foramen ovale flebi ve yönü incelenmektedir. Yine sağ ve sol kalp damar çıkışları (Aort ve Pulmoner damar) ve dalları, üst ve alt toplar damarların ve akciğer ana damarlarının kalbe dönüşleri incelenmektedir.

Bu muayenede bebeğin pozisyonu çok önemlidir. Ayrıca amniyon sıvısı miktarı, annenin kilosu, cilt ve cilt altı kalınlığı ve geçirilmiş operasyonlar gibi faktörlerden de etkilenmektedir.

Hangi gebeliklerde Fetal ekokardiyografi uygulanması gerekir?

  • Ailede doğumsal kalp hastalığı hikayesi.
  • 11-14. haftalarda ense kalınlığının 3.5 mm üzerinde olması
  • Ultrasonda kalp anomalisi şüphesi olması halinde
  • Diğer sistem ve organlarda anomali veya sakatlık saptanması
  • Annede diyabet- şeker hastalığı bulunması
  • Annede Lupus hastalığı gibi romotolojik hastalıklar varlığında
  • Kızamık, sitomegalovirüs, Kabakulak gibi virüs maruziyetleri
  • Annenin gebeliğin başlangıcında teratojen ilaç, anomali yapan) gibi ajanlara maruz

 

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

287227 Kişi ziyaret etti.