0537 357 85 00
Doç. Dr. Resul ARISOY

Doç. Dr. Resul ARISOY

Perinatoloji Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Perinatoloji

 

Sevgili Anne ve Baba Adayları,

 

Hoşgeldiniz, web sitem üzerinden tecrübe ve bilgilerimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım.

Amacımız endişeden uzak, sağlıklı ve keyifli bir gebelik geçirmeniz.

 

Perinatoloji; gebelik öncesi ve süresince anne adayı ve fetus ile ilişkili olabilecek sorunların veya hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile ilgili bilim dalıdır.

Perinatoloji yan dal uzmanı; Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimi sonrası ek olarar 3 yıllık bu alanda uzmanlık eğitimi alan kimselere (Riskli gebelikler uzmanı – Perinatoloji uzmanı) verilen ünvandır.

Perinatoloji Uzmanları temel olarak aşağıdaki konularda eğitim almış ve deneyim kazanmışlardır

 • Gebelikten önce, gebelik sırası ve sonrasında hastaların risk değerlendirmesi
 • Anne ile ilgili hastalıkların tanısı, takibi ve yönetimi
 • Fetus (bebek) ile ilgili hastalıkların doğum öncesi tanısının konulması, tedavi planlarının yapılması ve gerekirse anne karnında müdahale yapılması
 • Riskli veya problemli gebeliklerin; gebelik sırasında, doğumda ve sonrasında takip ve tedavilerinin yapılması

 

 • Risk grubundaki anne adayı ve fetüslerin, ilgili branşlarla iş birliği içinde çalışılarak daha iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak

 

Riskli veya Komplike gebeliklerin takibi veya yönetimi Perinatoloji Uzmanı tarafından yapılmasında fayda vardır.

Kimler Riskli gebelik grubunda yer alır?

 • Ailede genetik hastalık öyküsü varlığında
 • Bebekte anomali varlığında veya daha önceki gebeliğinde olmuş ise
 • Fetal gelişim geriliği-kısıtlılığı, iri bebek varlığında
 • Amniyotik sıvı sorunları (Bebeğin suyunun az veya çok olması) varlığında
 • Servikal yetersizlik, Erken Doğum tehditi, Erken membran rüptürü (erken dönem su gelişi)
 • Plasenta (Bebeğin eşi) yapışma anomalilerinde, Plasenta previa (Aşağı yerleşimli olması) ve diğer plasenta anomalileri varlığında
 • İntrapartum dönemde komplike olmuş ise (Uterus Rüptürü, Dekolman, postpartum kanama gibi) veya daha önceki gebeliğinde olmuş ise
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıpları var ise
 • Yardımcı Üreme Teknikleri sonrası oluşan gebelikler (IVF gebelikler)
 • Çoğul gebelik varlığında
 • Anne adayının medikal hastalığının olması

 

               Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) ve ilişkili durumlar

               Şeker hastalığı (Diyabet) ve ilişkili durumlar

               Obezite, Tiroid hastalığı ve diğer endokrin hastalıkları varlığında

               Böbrek hastalığı varlığında (Polikistik böbrek, Transplant geçirmişler gibi)

               Kalp hastalığı varlığında (Kapak hastalığı, Ritim bozukluğu gibi)

               Akciğer hastalığı varlığında (Astım, Sarkoidoz gibi)

               Karaciğer hastalığı varlığında (Kolestaz, Hepatit, Transplant geçirmişler gibi)

               Sindirim sistemi hastalığı varlığında (Ülseratif kolit, Krohn hastalığı, Çölyak hastalığı)

               Nörolojik hastalıklar (Epilepsi-Sara hastalığı, Multiple Skleroz)

               Romotolojik hastalıklar (Sistemik lupus eritomatozis, Antifosfolipit sendrom gibi)

               Hematolojik hastalıklar (Talasemi, Orak hücreli anemi gibi)

               Tromboembolik Hastalıklar varlığında

               Psikiyatrik hastalıklar ve madde bağımlılığı varlığında

               Malign Hastalıklar (Meme kanseri, rahim ağzı kanseri gibi)

               Rahim anomalileri ve Myom varlığında